تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابیاز غرفه انتشارات بازاریابی در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کنید.دومین چاپ "قدرت فروش مثبت" از استیفن شیفمن با ترجمه دکتر احمد روستا و جهانبخش رحیمی باغملک منتشر شد.

بازاریابی را با پرسیدن یک سؤال شروع کنید، سپس به جواب مشتری گوش کنید. توانایی گوش دادن فعال، چیزی است که فروشنده ی خوب را از بد مجزا می کند.

فرمول جادویی درباره ی آنچه باید بپرسید وجود ندارد، اما مطلب مهمی که در اینجا وجود دارد، فهمیدن صحبت مشتری و شفاف سازی آنچه که از مشتری آموخته اید است. شما می خواهید دریابید که مشکل کجا است و سپس به حل آن کمک کنید.

 پنجمین چاپ مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران از پرویز درگی منتشر شد.

این کتاب مجموعه ای از مقاله ها، برداشتها، فراگرفته ها و نظرات ایشان است که می تواند به عنوان مجموعه ای متفاوت مورد استفاده اهل علم و عمل بازاریابی کشور قرار گیرد.

دانشگاهیان و جامعه ی ضنعتی، بازرگانی، و حتی سازمانهای دولتی می توانند بخشهای گوناگون این کتاب را به طور مجزا یا پیوسته مورد مطالعه قرار دهند و از نکات آموزنده و ارزشمند آن بهره مند شوند.چاپ دوم پرورش نبوغ بازاریابی اثر پیتر فیسک منتشر شد.

با خواندن این کتاب، آینده ای از کسب و کارها را درنظر می گیرید که حول بازارهای هوشمند، نامهای تجاری با بصیرت و بازاریابان الهامبخش ساخته شده اند.

پیتر فیسک با نگارش این کتاب می کوشد زنگ بیدارباش را برای آنان که به نحوی در یک کسب و کار هستند ولی به اهمیت تغییرات سریع و پی دی پی جهان و تاثیر آنها بر کسب و کار خود پی نبرده اند، به صدا درآورد.

 چاپ بیست و چهارم کتاب "مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران" از پرویز درگی منتشر شد.

این کتاب برای مدیران فروش، سرپرستان فروش، و حتی فروشندگان و ویزیتورهای کم تجربه درسهایی دارد که در همین بازار خودمان کاربرد دارد.

این گفته های صریح، بدون پرده، و بی ریای کتابفروشانی است که در راسته ی کتابفر وشیهای میدان انقلاب، و کتابفروشیهای شهرستانها به من، و همکارانم مستقیم یا غیرمستیقیم عنوان کرده اند.

این کتاب یکی از پرفروش ترین کتابهای انتشارات بازاریابی در طول این چند سال بوده است.از غرفه انتشارات بازاریابی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب تهران بازدید کنید.