تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: لیزا اسپیلر - جف برگنر

مترجم: رسول بابایی

تعداد صفحات : 216 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 40000 تومان

نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 323 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 16000 تومان

مترجم: ریحانه بحری نژاد

           هانیه لشگری

پیشگفتار: پرویز درگی

تعداد صفحات : 240 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 15000 تومان

نویسنده: تونی گوردن

مترجم: حسام امامی

پیشگفتار: پرویز درگی

تعداد صفحات : 168 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1394

قیمت : 18000 تومان

نویسندگان: اصغر مشبکی

                  فرشاد صادقیانی

                  ایوب صادقیانی

تعداد صفحات : 182 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 10000 تومان

نویسنده: انوش ترابی

پیشگفتار: پرویز درگی

تعداد صفحات : 232 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 12000 تومان

قبلی

1

...

6

7

8

9

10

11

12

13

14

...

20

بعدی