تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 264 صفحه
نوبت چاپ : چاپ بیست و ششم
سال نشر : 1395
قیمت : 21000 تومان

نویسندگان : احمد آخوندی- محسن جاویدمؤید-

محمدرضا‌ حسن‌زاده‌ جوانیان-

مرتضی‌ امیرعباسی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 344 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392
قیمت : 18000 تومان

نویسنده : نیرمالیا کومار

مترجم : دکتر سید محمود حسینی

پیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 232 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392
قیمت : 12000 تومان

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های مشتری نوازی

نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 260 صفحه

نوبت چاپ :چهارم

سال نشر : 1396
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : حمید امامی

پیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 272صفحه

نوبت چاپ : هشتم

سال نشر : 1394
قیمت : 21000 تومان

نویسنده : مارتین لیندستروم

مترجمان: مریم عبدلی - زهرا ملازاده اردکلو (زیر نظر دکتر بهرام خیری)
تعداد صفحات : 280 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1395
قیمت : 24000 تومان

قبلی

1

...

8

9

10

11

12

13

14

15

16

...

17

بعدی