تازه ها
فهرست کتاب ها


اصول، فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

نویسندگان : محمد حسین غوثی، پرویز درگی
پپیشگفتار : پروفسور حیدری
تعداد صفحات : 168 صفحه

نوبت چاپ :سوم، ویراست دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 8000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 194 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1393
قیمت : 10000 تومان

نویسندگان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 238 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1389
قیمت : 4500 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 200 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 228 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 12000 تومان

نویسنده : جفری ام.هایات
مترجم : مونا محمدزاده جور
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه
سال نشر : 1389
قیمت : 4800 تومان