تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : اسحاق قورچی بیگی
تعداد صفحات : 80 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 15000 تومان

نویسنده : بروس ای.نیومن

مترجمان: شهاب طلایی شکری/ دکتر مهدی عبدالحمید
تعداد صفحات : 216 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 35000 تومان

نویسنده : علیرضا داداشی
تعداد صفحات : 184 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 15000 تومان

از ریشه تا رنگ

نویسنده : مهرناز غفاری
تعداد صفحات : 148صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 14000تومان

نویسنده : امیرمصطفی اعرابی پور
تعداد صفحات : 144 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : هلن راتلج

مترجمان: پرویز درگی- دکتر حسین وظیفه دوست- سجاد خزائی- آمنه قهرمانی
تعداد صفحات : 283 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 28000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

21

بعدی