انتشارات بازاریابی:مرجع کتب بازاریابی و فروش » صفحه 6
تازه ها
فهرست کتاب ها


مولف: پینگالی و نوگپال

مترجمان: دکتر امین اسداللهی و گلناز عابدینی تفلیسی

تعداد صفحات: 328 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 25000 تومان

مولف: کوین جانسون

مترجمان: الهام کیان مهر، هاجر معیری فرد

تعداد صفحات: 312 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت: 25000 تومان

مولفان: مهندس صفا شریف عسگری و دکتر نرگس ایمانی پور

تعداد صفحات: 79 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت: 9000 تومان

 

مولف: کاترین کاپیتا

مترجم: خلیل جعفرپیشه

تعداد صفحات: 316 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت: 25000 تومان

 

مولف: نیل راکهام

مترجمان: دکتر فریز طاهری کیا و دکتر جواد عباسی

تعداد صفحات: 204 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت: 16000 تومان

 

مولف: رضا سراجی

تعداد صفحات: 196 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت:  14000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

18

بعدی