انتشارات بازاریابی:مرجع کتب بازاریابی و فروش » صفحه 7
تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسندگان: مایکل تی. بازورث، بن زولدان

مترجم: امیرمصطفی اعرابی پور

تعداد صفحات : 224 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 16000 تومان

نویسنده: فرزان تبریزی، فرهاد تبریزی

تعداد صفحات : 240 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 18000 تومان

نویسنده: کوین لین کلر

مترجم: دکتر امین اسداللهی

تعداد صفحات : 144 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 10000 تومان

نویسنده: نورالدین انگجی

تعداد صفحات : 168 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 11000 تومان

نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 168 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 10000 تومان

نویسنده: ناصر بیک زاده مرزبانی

تعداد صفحات : 304 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 20000 تومان

قبلی

1

...

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

18

بعدی