تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

کتاب بازاریابی و رویاها نوشته اسحاق قورچی بیگی در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید. 

اسحاق قورچی بیگی از مدیران فروش باسابقه شرکت میهن است. 

وی در این کتاب به بیان زندگی شخصی و کاری خود و روند موفقیت و ارتقای شغلی خود پرداخته است که چگونه از کف بازار به مدیریت فروش یک شرکت معتبر ایرانی رسید.